dsc_0784.jpg img_7114.jpg Evelina II vieta DSC_2306 Grybavimas 2016 (5) hs0b5931

Site menu:

Kategorijos

Kontaktai

Skype: R.Žemaitaitis
E-paštas: remigijus.zemaitaitis@lrs.lt


Kalendorius

2019 m. liepos mėn.
Pr A T K Pn Š S
« Bir    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Draugai

VILNIAUS KONCERVATORIŠKIEJI RUBIKONINIKAI – LAZDYNUOSE DEGNIMO GAMYKLA BUS !!!

Vilniaus miesto savivaldybėje susiformavus naujai daugumai, vadovaujamai Tėvynės sąjungos Vilniaus miesto lyderiui V. Navickui kartu su koalicijos partneriais Socialdemokratų frakcija, Liberalų centro frakcija, Liberalų sąjūdžio frakcija ir Nepriklausoma frakcija, toliau dirba ne Vilniečių labui,  vykdo UAB ‚Rubicon group" užduotis. Beveik visų UAB „Rubicon gruop"  įmonių veiklos taktika -  bet kokiomis priemonėmis  išsirūpinti  iš valdžios išskirtines sąlygas veiklai plėtoti.  „Sunku surasti UAB „Rubicon group" įmonių veiklos sritį, kuri būtų nepriklausoma ne tik nuo sostinės savivaldybės tarybos ar Vyriausybės sprendimų, bet ir kitų Lietuvos savivaldybių tarybų. Jeigu jų veikla vyktų normalioje konkurencinėje  aplinkoje šios įmonės greičiausiai neišgyventų. Todėl vis dažniau UAB „Rubicon group" atstovai deda visas pastangas ieškodami politinių rėmėjų visose savivaldybėse bei Vyriausybėje, taip politikus paverčiant jų vergais. Didžiausias UAB „Rubicon group" vergas Lietuvoje buvo įvardytas buvęs Vilniaus meras A. Zuokas.

Vilniaus miesto savivaldybės valdančioji koaliciją sudarė slaptą susitarimą, kurį opozicijos dėka vėliau parodė Vilniaus miesto gyventojams, kuri vykdoma papunkčiui ir naudinga tik UAB „Rubicon group". Jau daugiau kaip keturi mėnesiai Vilniuje darbuojasi naujasis Vilniaus meras V. Navickas, kuris nuolankiai ir vykdo UAB „Rubicon group" suformuotas užduotis. Pirmas sutarties punktas yra vykdomas meru dėka, niekaip nepatvirtinamos komunalinių atliekų Vilniaus mieste tarifas. J. Imbraso parengtas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektas gina ne oligarchų interesus, bet paprastų Vilniečių interesus, o toks sprendimas netenkina oligarchų, kurie šiuo metu ir valdo naują Vilniaus miesto savivaldybės tarybos daugumą. Kaip vėliau paaiškėjo tai buvo dar viena priežastis nuversti merą J. Imbrasą ir jo visą komandą. Toks tyčinis V. Navicko sprendimo priėmimo vilkinimas yra naudingas tik verslininkams, kuriems palikta papildoma galimybė iš vilniečių uždirbti per mėnesį apie 0,5 mln. Lt. Tarp daugelio kitų V. Navicko priimamų sprendimų, kurie yra palankūs ne vilniečiams, bet verslininkas, pasišovė kuo greičiau Lazdynų mikrorajone pastatyti deginimo gamyklą, kurios statyba prieštarauja ne tik Lietuvos teisės aktams, bet ir Europos sąjungos teisės aktams. Dirbant Vilniaus miesto savivaldybės mero patarėju, tokią prieštaraujančią teisės aktams deginimo gamyklą intensyviai bandė prastumti UAB „Rubicon group" antrinė įmonė UAB „Regioninė komunalinių atliekų deginimo gamykla" (toliau tekste RKADG). Atlikus UAB „Cowi Baltic" parengtą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, buvo nustatytą labai daug grubių pažeidimų, kurie prieštarauja įvairiems teisės aktams. Pateikus šias pastabas J. Imbrasui, patariau šiai poveikio vertinimo ataskaitai (toliau tekste PVA) nepritarti ir neleisti statyti RKADG, kol jie neištaisys šių prieštaravimų. Tai buvo dar vienas pagrindas, dėl ko buvęs meras J. Imbrasas ir jo komanda buvo nuversta. Deginimo gamykla - žala mums ir mūsų vaikams. Vadovaujantis patvirtinta Regioninės komunalinių atliekų deginimo gamyklos Jočionių g. 13, Vilnius PAV programa, poveikis aplinkai turėjo buti vertinamas analizuojant tik Vilniaus regione susidarančių atliekų deginimą. PAV ataskaitoje teigiama, kad RKADG bus deginamos ir Utenos regiono mišrios komunalinės atliekos. Šiuos O gal tai dar vienas UAB „Rubicon group" gerai apgalvotas triukas. Kadangi koncervatoriškiesiems ir socialdemokratiškiesiems rubikonininkams pritarus šiai PAV ataskaitai, atsiras galimybę pritrūkus mišrių komunalinių atliekų iš Lietuvos, atliekas atsigabenti iš kaimyninių valstybių ar net iš Vokietijos. Vokietijoje atliekų deginimas yra vienas iš brangiausių. Kodėl iš Vokietijos? Atsakymas labai aiškus ir paprasta, kadangi PAV ataskaitoje yra specialiai sumaišyta pavojingų atliekų kontrolė, o tai reiškia, kad jokios kontrolės nebus, tai Vilniaus Regioninėje komunalinių atliekų deginimo gamykloje bus deginamos Vokietijos ir kitų valstybių pavojingos atliekos, bei nuodijami vilniečiai. Argumentų leidžiančių daryti tokias išvadas yra labai, nes pagal PAV ataskaitoje pateiktą informaciją kyla abejonių, kokios atliekos bus deginamos: ar komunalinės atliekos, likusios po pirminio ar antrinio rūšiavimo ir netinkamos perdirbti bei turinčios energetinę vertė, ar mišrios nerūšiuotos atliekos. PAV ataskaitoje nėra aiškiai nustatyta, ar atliekos deginamos tik netinkamos perdirbti ir turinčios energetinę vertę, ar visos atliekos. PAV programoje buvo numatyta poveikį aplinkai vertinti, kai žemutinė atliekų degimo šiluma - 8,8 MJ/kg ir atliekose sukauptas energijos kiekis - 625 GWh. Tačiau PAV ataskaitoje skaičiavimai atlikti, kai žemutinė atliekų deginimo šiluma - 7 MJ/kg ir atliekose sukauptas energijos kiekis - 485 GWh, o tai neatitinka programoje nustatyto ataskaitos turinio ir joje nagrinėjamu klausimu. Todėl atsižvelgiant į šiuos duomenis darytina išvada, kad deginant komunalines, bus siekiama ne energetinės naudos gavimo, o bus šalinamos komunalinės atliekos. Deginimo gamykla - uždelsto veikimo ekologinė bomba. PAV ataskaitoje trūksta argumentų dėl pasirinktos RKADG vietos tinkamumo atsižvelgiant į poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai ir į tai, kad planuojamoje RKADG vietoje yra ir kitų aplinka teršiančių objektų (UAB "Vilniaus vandenys", VE-3, UAB "Senovė", UAB "Toksika", magistralinis dujotiekis su duju skirstymo stotimi bei adoravimo įrenginiu ir kt.), kurių įtaka žmonių sveikatai nebuvo sumuojama ir nagrinėjama. Vertinant RKADG poveikį kartu su greta esančių objektų poveikiu aplinkai, vertinimui turėjo buti naudojami tikslus, realus gretutinių objektų taršos šaltinių parametrai (pvz., taršos šaltiniu aukščiai, taršos šaltiniu koordinatės ir pan.). Pagal PAV ataskaitos pateiktą vietos alternatyvų analizę darytina išvada, kad vietos alternatyvų analizė atlikta tik techniniu ir ekonominiu aspektu, o vietos alternatyvų analizės poveikio aplinkai aspektu nėra. Todėl PAV ataskaitoje turėjo buti nagrinėjamos, bent dvi vietos. Tačiau taršos sklaidos aplinkos ore požiūriu ši vieta nėra geriausia, todėl kad Lietuvoje vyrauja Šiaurės vakarų, Vakarų bei Pietvakarių vėjai, nešantys teršalus Vilniaus miesto kryptimi. Leistinos taršos į aplinkos orą normatyvų projektas pažeidžia Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės direktyvos reikalavimus, nes teršalų išmetimo ribinės vertės projektuojamos atsižvelgiant ne į ribines vertes, pateiktas geriausiu prieinamu gamybos būdu informaciniame dokumente dėl atlieku deginimo, bet į Atlieku deginimo aplinkosauginius reikalavimus, kuriuose šios vertės „švelnesnės". Naujoms gamykloms iš karto turi būti taikomos Konstatuotina, kad Regioninės komunalinių atliekų deginimo gamyklos statytojų pateiktos PVA  didžiausias trukumas, susijęs su taršos integruota prevencija ir kontrole bei geriausiu prieinamu gamybos būdu praktiniu taikymu. Taip pat iš pateiktos PVA matyti, kad planuojama deginti ne tik komunalines atliekas, bet ir neapdorotą buitinių nuotekų valymo dumblą. Ar iš tiesų toks dumblas bus deginamas planuojamoje pastatyti atliekų deginimo įmonėje, ar tik apdorotas nuotekų valymo dumblas? Kyla pagrįstų abejonių, ar PVA regėjai su UAB „Rubicon group" specialiai palieką tokių neaiškumą, kad vėliau galėtų neatsižvelgiant į kitų specialistų pateiktas pastabas deginti dumblą kokį tik nori. Deginimo gamykla - nedraugiška aplinka mūsų florai ir fauna. Sekantis PAV ataskaitos trūkumas, kuri kelia dar didesnę ekologinę katastrofą, tai kad  numatyta susidarančias nepavojingas šlaku atliekas bus galima šalinti Vilniaus regioniniame atlieku sąvartyne, tačiau vadovaujantis šio sąvartyno poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, šių atliekų šiame sąvartyne šalinti negalima. Atsižvelgiant į UAB „Rubicon group" mistinius sugebėjimus kontroliuoti valdžios vyrus, Vilniaus regioninio atliekų sąvartyno poveikio vertinimo ataskaita galės būti pakeista, neatsižvelgiant į Europos sąjungos teisės aktų reikalavimus, taip sukuriant dar viena ekologinę katastrofą Vilniaus apskrityje. Pateiktoje PAV ataskaitoje, poveikis dirvožemiui ir žemės gelmėms neišnagrinėtas tokioje apimtyje, kaip buvo numatyta PAV programoje. Nesant detaliems tyrinėjimams nėra galimybės sužinoti, koks poveikis bus dirvožemiui, nes per gruntinius vandenis visos nuodingos medžiagos pateks į Nerį, taip užterš dar didesnę teritoriją. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad nėra aišku, kokiu principu prieš deginant atliekas bus tikrinamos pavojingos atliekos. Vienoje PAV ataskaitos vietoje teigiama, kad atliekos prieš deginimą bus tikrinamos pavojingumo atžvilgiu, o kitoje jau konstatuojama, kad deginimo pelenai gali buti pavojingi, priklausomai nuo sunkiųjų metalu ir kitu pavojingų medžiagų. Todėl konstatuotina, kad jokia kontrolė nebus atliekama ir deginamos, neatsižvelgiant kokio pavojingumo atliekos bus atgabentos į Regioninę atliekų deginimo gamyklą. Kuo giliau į girią tuo daugiau medžių. Ši patarlė kaip tik ir galėtų būti taikoma skaitant PAV ataskaitą,  atlikus smulkesnę PAV analizę, konstatuotina, kad ataskaitoje pateikiami ir net  pasenę oro užterštumo monitoringo duomenys, neaiškus teršalų kiekio išmetamose dūmuose matavimo metodai. Todėl tokia chaotiška PAV ataskaita yra naudinga tik UAB „Rubicon group" Kokia bus paslaugų kainų politika? PAV ataskaitoje nepateikiama informacija, kaip deginimo gamykla įsikomponuoja i Vilniaus regiono atlieku tvarkymo sistema, kuriai ES kelia tam tikrus reikalavimus dėl atliekų rūšiavimo, perdirbimo, deginimo, įskaitant ir energijos išgavimą, bei atliekų šalinimą sąvartynuose. Neaišku, kaip šių faktorių integravimas, įskaitant ir privačią atlieku deginimo gamykla, atsilieps paslaugu kainų politikai. Šiuo metu Vilniuje UAB „Rubicon group" valdo 75 proc. miesto administravimo paslaugų, visą šilumos ūkį, dalinai kontroliuoja komunalinių atliekų išvežimą ir šalinimą, artimiausiu metu, jeigu konservatoriškieji rubikonininkai pritars tokiai poveikio vertinimo ataskaitai, tai ne tik atiteks komunalinių atliekų deginimas, bet kartu ir dumblas. Todėl atsižvelgiant, kaip sparčiai koncervatoriškieji rubikonininkai nori šį klausimą prastumti, visų vilniečių likimai priklaus UAB „Rubicon group". Partijos „Tvarka ir teisingumas" Šilalės skyriaus pirmininkas Kandidatas į Europos parlamentą Remigijus Žemaitaitis Sąrašo Nr. 16 www.remigijaus.lt

Rašyti komentarąPlease note: JavaScript is required to post comments.