dscn6255.jpg dscn6468.jpg DSCN6711 DSCN7821 7 Šiandien darbas man yra itin svarbus.

Site menu:

Kategorijos

Kontaktai

Skype: R.Žemaitaitis
E-paštas: remigijus.zemaitaitis@lrs.lt

Subpages for Politika:

Politika

 Kandidato į Seimą Remigijaus Žemaitaičio rinkimų programa

NAUJA KARTA, NAUJOS VERTYBĖS, NAUJOS GALIMYBĖS!

Esu jaunas. Esu veiklus. Esu tos kartos žmogus, kurio netemdo praeities šešėliai ir per ilgus metus susiformavę nomenklatūriniai darbo metodai.

Optimistiškai žvelgiu į šalies, jos gyventojų, tuo pačiu ir savo paties ateitį. Gyvenu Lietuvoje. Gyvenu nenuleidęs galvos ir rankų. Gyvenu oriai. Man rūpi ir kaip gyvena kiti. Rūpi, kad pirmiausiai oriai gyventume visi. Kiekvienas. Ne politikai ir oligarchai. Rūpi, kad oriai gyventų kaimo ir miesto žmonės, ūkininkai, mokytojai, medikai, pensininkai, pocininkai, studentai, vaikai. 

Tam, kad žmogus jaustųsi oriai, jis turi būti užtikrintas. Tuo, kad būtų užtikrintas, turi pasirūpinti ne tik jis pats, jo artimieji, bet ir valdžia. Jos toks darbas. Tik atliekamas kolkas ne taip, kaip turėtų būti.

Tam, kad žmogus būtų užtikrintas, nereikia abstrakčių politikų pažadų rūpintis gerove. To reikia siekti konkrečiais sprendimais ir konkrečiais darbais. Rūpintis, kad kaimo žmogui nereiktų palikus vaikus, šeimą, gimtinę bėgti į užsienį ieškoti geriau apmokamo duonos kąsnio. Rūpintis, kad susirgęs žmogus gautų tinkamą pagalbą. Kad garbaus amžiaus žmogus nebūtų paliktas likimo valiai. Kad jaunimas gautų tinkamą išsilavinimą. Kad bedarbis neskandintų savo nevilties degtinės stiklinėje.

KONKRETUMAS

Reikia konkrečių priemonių, konkrečių darbų, konkrečių iniciatyvų ir sprendimų. Visiems apygardos gyventojams ir sau pačiam bus pateiktas konkrečių darbų sąrašas. Būtent tokią matau bet kurio politiko misiją, kuris siekia atstovauti konkretaus regiono, konkrečių miestų ir kaimų žmonėms.
 
Visiškai pritariu posakiui „Mąstyk globaliai – veik lokaliai“. Tad pirmiausiai, galvodamas apie visos šalies žmonėms aktualius rūpesčius, noriu paskatinti ir padėti Šilalės rajono ir dalies Šilutės rajono gyventojams. Ši apygarda specifinė, todėl būtinai atsižvelgiu į tai, jog dviejų skirtingų rajonų žmonėms negali tikti bendri sprendimai – jų aktualijos, nors kartais ir panašios, dažnu atveju skirtingos. Tokiu atveju tuo labiau reikalingos ne veiklos vizijos, o labai konkretūs sprendimai.

JAUNIMAS

Mūsų valstybėje nepelnytai pamiršta daug žmonių, tačiau mano galva, ypač be dėmesio ir likimo valiai paliktas jaunimas.  Pirmiausiai dėl šitos klaidos jauni žmonės – Jūsų vaikai ir anūkai, priversti gyvenimą kurti toli nuo namų – Airijoje, Ispanijoje ar JAV. Beveik keikvienas turime emigravusių artimųjų, todėl puikiai suvokiame kaip skaudu ir nelengva palikus namus laimės ieškoti dirbant juodą darbą kitame Europos ar net pasaulio gale.

Dar būdamas moksleivis aktyviai dalyvavau moksleivių savivaldos  veikloje. Kartu su kitais iniciatyviais jaunuoliais kovojome už kokybiškesnį švietimą, už didesnę dalį dėmesio jauniems žmonėms, už geresnes sąlygas. Žinau, kad stengiantis galima daug ko pasiekti.

Manau pats metas pasirūpinti tuo, kad pagaliau Jūsų vaikai turėtų kuo geresnes sąlygas mokytis ir gerai jaustis mokyklose. Pirmiausiai tam reikia normalių darbo sąlygų. Žina pavyzdžių , deja, retų, kad vienoje kitoje Lietuvos savivaldybėje ši problema jau išspręsta – rekonstruotos mokyklos, įrengtos naujos sporto salės, pasirūpinta, kad kompiuteris, be kurio mūsų ateitis nebeįsivaizduojama, būtų prieinamas praktiškai visiems moksleiviams. Jei tai toje pačioje Lietuvoje sugeba vienas entuziastas, manau sugebėsime ir mes.

Be to, vaikai turi matyti aiškias galimybes, jog baigę mokyklą jie gali įsitvirtinti čia, gali pradėti savo gyvenimą. Turime jiems duoti veiklos, o ne emigracijos pasirinkimą. Juk visi džiaugtumės, kad jauni žmonės, jaunos šeimos, Jūsų vaikai liktų čia, šalia. Kad galėtų likti Lietuvoje, laimingai bei aprūpinti save, savo šeimas, pasirūpinti savo tėvais ir seneliais. Kad galėtų siekti savo tikslų – dirbti, auginti vaikus, kurti verslus.

VERSLAS

Nors esu jaunas, turiu pakankamai patirties verslo sferoje. Norėdamas nepriklausomybės nuo tėvų ir vedinas sveikų ambicijų, ėmiausi kelių verslo idėjų įgyvendinimo Šilutės rajone. Savo kailiu patyriau kaip nelengva pradėti tokią veiklą, kaip reikalingas teigiamas valdžios požiūris į keikvieną finansinę iniciatyvą.

Esu įsitikinęs, jog valdžia turi remti smulkųjį verslą, pradedančius jį kurti asmenis, o ne tik kontroliuoti, nuo pirmos dienos apkrauti mokesčiais ir bausti.

Kita vertus, Šilutei ir Šilalei reikia ir daugiau stambių investicijų. Tam turi būti sudaromos palankesnės nei kitur sąlygos. Stambaus verslo ir investicijų nauda visiems gali būti akivaizdi. Visų pirma – investuojama į mūsų aplinką, o svarbiausia – ir kuriamos darbo vietos, naujos galimybės žmonėms, kurie čia gyvena.

TEISINGUMAS

Tiesa, verslas turi būti ir socialiai atsakingas. Jis turi rūpintis savo kaimynystėje įsikūrusiais gyventojais, esant galimybėmis, padėti ir prisidėti prie jų gyvenimo kokybės gerinimo. Tai ne šiaip tuščios, abstakčios frazės, neduodančios jokios naudos – tai modernus ir toleregiškas mąstymas. O priimti sprendimai gali duoti daug naudos visiems.

Tai, kad verslas yra svarbu – nediskutuotina, tačiau aš, kaip teisininkas ir kaip sąžiningas žmogus, iš principo laikausi nuostatos ir įsitikinimo, jog joks verslo ar kitų suinteresuotų grupių  jokios iniciatyvos, jokie gražūs pažadai negali užgožti paprastų visuomenės narių, mokesčių mokėtojų, žmonių viešojo intereso. Esu įsitikinęs, jog lygesnių už lygius būti negali. Verslą, kaip ir minėjau, skatinti būtina, tačiau dėl jo interesų negali būti paminti ir užmiršti paprasti, sąžiningi žmonės, gyvenantys šalia verslo objektų ir pan.

Mano apsisprendimą žengti į politiką ir kandidatuoti vienmandatėje apygardoje tik paskatino konkreti istorija vienoje Šilutės rajono gyvenvietėje. Gindamas žmonių interesą pradėjau rūpintis ir atstovauti jiems išreikalaujant iš pašonėje besikuriančių naftininkų atsižvelgti į gyventojų pageidavimus ir reikalavimus. Sėkmingai besivystantys procesai tik įrodo, jog konkrečiais darbais galima ženkliai pagelbėti konkrečioms gyvenvietėms ir jų bendruomenėms. Labai tikiuosi, kad tokių pagalbų galėsiu suteikti ir daug daugiau.
 
                                                                              PARAMA

Kodėl akcentuoju tai, kad esu naujos kartos žmogus, naujų darbo ir etikos, moralinių nuostatų? Todėl, kad jomis tikiu ir vadovaujuosi. Todėl, kad tik jų padedamas realiai, o ne siaurai ir teoriškai suvokiu naujas, šio šalies gyvavimo laikotarpio teikiamas, galimybes.

Dar turime keletą metų, per kuriuos galime daug ką nuveikti pasinaudodami Europos Sąjungos parama. Visi. Visiems. Ir tuo pačiu, kiekvienam. Bet jokiu būdų ne taip, kaip iki šiol.

Sakydamas „Ne taip“ – pirmiausiai turiu omenyje ne pačius geriausius Šilutės ir Šilalės rajonų rodiklius, įsisavinant ES lėšas, išnaudojant visas galimybes.

Antra, omenyje turiu ir tai, jog ES paramą reikia padėti įsisavinti ne politikams ir su jais besibičiuliaujantiems verslininkams. Tokių skandalų, į kuriuos įsivėlę politikai ir jų artimieji – ne vienas. Juk kai kurie iš jų, nuskambėję itin plačiai, baigėsi net ministrų atsistatydinimais.

Atsižvelgiant į daabrtines rinkos aktualijas ir mūsų regiono specifiką, itin svarbu paskatinti žemės ūkio plėtrą, paremti tiek didelius ūkius, tiek smulkius, buitinius ūkius. Tam ES skiria itin didelę reikšmę. Pinigai žemdirbiams skiriami dideli, tiesiog reikia jais pasinaudoti. Matau sprendimų, kaip parama gali pasiekti visus, tereikia susitelkti ir imtis darbo.

 Manau, kad bendromis pastangomis ir žiniomis galime pasinaudoti ir didele parama tiek kurdami naujas darbo vietas versle, tiek gerindami bendruomenės gyvenimo ir darbo sąlygas. Yra daugybė paramos projektų ir rūšių, kurių pagalba galime sutvarkyti valymo ir vandentiekio sistemas, įrengti apšviestas gatves, rekonstruoti gydymo įstaigas bei sutvarkyti mokyklas, sutvirtinti ūkininkų ūkius, padėti Jums ar Jūsų artimiesiems gauti paramos lėšų verslo kūrimo, amatų ar kaimo turizmo projektų įgyvendinimui. Bet visam tam reikia konkrečių sprendimų, konkrečių projektų Švėkšnai, Kvėdarnai, Šilalei, Pajūriui, Vainutui ar bet kuriam kitam miesteliui ir jo žmonėms. Nes tik konkretūs projektai finansuojami, nes paramą gauna tik tie, kurie jos siekia.

Tik konkretūs darbai žmonėms bendruomenei, verslui, kaimui, socialinės paramos sektoriui, švietimui, žemės ūkiui ir dar daugeliui sričių gali užtikrinti geresnę dabartį, saugumą ir kiekvieno iš mūsų orumą.

Komentarai

Komentavo: partai99
Laikas: 28 liepos, 2016, 0:39

Bitte besuchen Sie unsere Website Agen Bola

Komentavo: es parama 2016
Laikas: 13 spalio, 2016, 14:37

Žemaitaičio žodžiai labai teisingi, kalbant apie ES lėšų įsisavinimą. Nes dabar neaišku ar jos pasiekia tuos, kuriems labiausiai jų reikia. Reikia šviesti ir informuoti, bei teikti pagalbą ūkininkams, kad kuo daugiau pasinaudotų siūloma parama.

Komentavo: Anderson Morris
Laikas: 28 balandžio, 2017, 10:53

Jūs turite mokėti paskolų sąskaitą susisiekti su mumis, jei skolinimo palūkanų normą ne mažiau kaip 2%, daugiau informacijos prašome susisiekti su mumis elektroniniu paštu andmoris38@gmail.com

Komentavo: Poker Sentul
Laikas: 4 sausio, 2019, 19:45

Love is not requested, but the love that comes naturally to every heart without asking for a reply.

Komentavo: Keisha Franco
Laikas: 9 gegužės, 2020, 16:02

Mano santuoka susiklostė taip gerai, kai staiga mano vyras pradėjo papildomus vedybinius reikalus su savo sekretore ir kai sužinojau, kad jis nebegrįžta namo. Aš pradėjau ieškoti pagalbos, nes negaliu auginti vaikų vienas, ir tada aš sutikau visagalį gydytoją Ilekhojie, kuris liepė man nesijaudinti ir kad jis ketina atkurti mano santuoką. Taip jis padarė rašybą ir mano vyras priėjo prie manęs maldaudamas, kad visas mano darbas buvo padarytas už nugaros. Ačiū visagaliui dr. Ilekhojie. Tu esi tavo žodžių žmogus!
El. Paštas; gethelp05@gmail.com ir paskambinkite arba „WhatsApp“ jam telefonu +2348147400259

Komentavo: pagalba
Laikas: 1 rugpjūčio, 2020, 8:42

Gerai, kad jūs atradote save ten, kur jaučiatės gerai ir prasmingai.. Begalė žmonių nežino kaip save realizuoti, gerai, kad yra padedančių žmonių, kurie nukreipia teisingo darbo link. Tikiuosi pamažu visi atrasime vietelę po saule.

Rašyti komentarąPlease note: JavaScript is required to post comments.