DSCN6791 DSC_2141 DSCN7608 Grybavimas 2016 (8) c dscn3737.jpg

Site menu:

Kategorijos

Kontaktai

Skype: R.Žemaitaitis
E-paštas: remigijus.zemaitaitis@lrs.lt


Kalendorius

2019 m. liepos mėn.
Pr A T K Pn Š S
« Bir    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Draugai

Pagelbėti gali valstybė

Gyventojų priėmimų metu vis daugiau moterų kreipiasi su prašymu padėti prisiteisti išlaikymą iš buvusių sutuoktinių jų bendriems vaikams. Tačiau, kaip rodo praktika, nors  išlaikymas ir yra priteisiamas, dažnai vyrai šios pareigos nevykdo, o visą finansinę naštą užkrauna moterims. Joms reikėtų žinoti, kad jau pora metų Lietuvoje veikia Garantinis fondas. Šis Fondas padeda ne tik bankrutuojančių įmonių darbuotojams, bet ir skiria pinigų vaikams išlaikyti. Vaikų išlaikymo fondas iš  valstybės lėšų moka išmokas vaikams, kurie pagal teismo sprendimą arba pagal teismo patvirtintą vaiko (vaikų) išlaikymo sutartį negauna viso arba dalies išlaikymo, priteisto iš tėvo (tėvų). Parama, teismo sprendimu, skiriama periodinėmis išmokomis, t.y. vieną kartą per mėnesį. Teismo procesas dėl išlaikymo priteisimo ir procesinių dokumentų parengimas nėra sudėtingas. Pagal galiojančius teisės aktus, teisę kreiptis į Fondą turi vienas iš tėvų, su kuriuo, teismo sprendimu, yra nustatyta vaiko gyvenamoji vieta arba jis paskirtas vaiko globėju (rūpintoju). Būtina sąlyga - nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje. Prašymą dėl išmokų išmokėjimo geriausia ir operatyviausia siųsti registruotu paštu. Reikalaujama pridėti antstolio išduotos pažymos originalus bei kitų dokumentų originalų kopijas, patvirtintas notaro arba seniūno. Siekiant gauti išmoką, būtina pateikti nustatytos formos prašymą išmokai iš Fondo gauti; pareiškėjo pasą arba asmens tapatybės kortelę, arba leidimą nuolat gyventi Lietuvoje; seniūnijos išduotą pažymą apie pareiškėjo deklaruotą gyvenamąją vietą, o jos neturintiesiems - pažymą apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą; seniūnijos išduotą pažymą apie vaiko deklaruotą gyvenamąją; antstolio išduotą pažymą apie priteistų lėšų vaikui išlaikyti mokėjimą (ši pažyma turi būti pateikiama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jos išdavimo); vaiko gimimo liudijimą; jeigu yra nustatytas neįgalumas - Darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą darbingumo lygio pažymą (kurioje nurodyta darbingumo lygio priežastis - ligos ar būklės, atsiradusios iki 24 metų, arba ligos ar būklės, atsiradusios nuo vaikystės); jeigu kreipiamasi dėl vyresnio nei 18 metų nedarbingo asmens, kuriam iki sukankant 18 metų buvo nustatytas invalidumas (neįgalumas),  teismo sprendimą arba savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą, arba savivaldybės tarybos (mero) sprendimą (potvarkį) dėl asmens paskyrimo vaiko globėju (rūpintoju), jeigu pareiškėjas yra vaiko globėjas (rūpintojas). Sprendimas dėl išmokos iš Fondo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais gavimo dienos. Jeigu dokumentai buvo pateikti papildomai, sprendimas priimamas per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kurią gautas paskutinis reikiamas dokumentas. Išmoka pradedama mokėti ne vėliau kaip nuo kito kalendorinio mėnesio po sprendimo priėmimo dienos. Jeigu periodinė išmoka mokama ne už visą mėnesį, jos dydis apskaičiuojamas proporcingai to mėnesio kalendorinių dienų, už kurias išmoka skiriama, skaičiui. Pinigai už kiekvieną praėjusį mėnesį pervedami iki kito mėnesio 25 d. į nurodytą pareiškėjo arba vaiko sąskaitą Lietuvoje esančiame banke. Daugumai besikreipiančių tėvų vienas ir turbūt pagrindinis klausimas,- kokio dydžio išmokas šis Fondas gali skirti. Pagal Vaikų išlaikymo fondo įstatymą, išmoka gali būti ne didesnė kaip 1,5 MGL dydžio vienam vaikui per mėnesį, tačiau kiekvienu atveju ji yra nustatoma konkrečiai. Reikia atkreipti dėmesį, jog Fondas gali sustabdyti išmokos mokėjimą, jeigu vienas iš tėvų, su kuriuo, teismo sprendimu yra priskirtas vaiko gyvenimas kartu, raštu pateikia prašymą sustabdyti pinigų mokėjimą arba jų atsisako. Taip pat išmokos mokėjimas gali būti sustabdytas, jeigu pareiškėjui apribota tėvų valdžia arba globėjas (rūpintojas) yra atleistas ar nušalintas nuo globėjo (rūpintojo) pareigų, arba pareiškėjas mirė. Įstatymas numato, kad išmoka gali būti nemokama, jei vaikas pradeda gauti iš skolininko visą arba dalį nemokėto išlaikymo, priteisto teismo sprendimu, arba, teismo patvirtinta sutartimi, išlaikymas mokamas periodinėmis išmokomis kartą per mėnesį, skolininkas mirė arba atsiranda LR Civiliniame kodekse nustatyti vaikui priteisto išlaikymo išieškojimo nutraukimo pagrindai (nepilnametis emancipuojamas; vaikas sulaukia pilnametystės; įvaikinamas; miršta). Dažnai pasitaiko atvejų, kai vienas iš tėvų, kuris rūpinasi vaiku (vaikais), nenorėdamas viešumo ar bijodamas kito sutuoktinio, ilgai delsia priteistą išlaikymą išsieškoti. Būtina žinoti, kad tokiu atveju Fondas nekompensuoja skolininko nemokamo išlaikymo vaikui. Už teismo sprendimo arba teismo patvirtintos sutarties dėl išlaikymo vaikui priteisimo vykdymą yra atsakingas antstolis, kuriam yra perduotos šios funkcijos. Skolininkas turi būti informuojamas apie tai,  jog valstybė perima jo pareigą mokėti lėšas vaikui išlaikyti ir įstatymų nustatytais būdais sieks  išsireikalauti iš jo Fondo išmokėtas sumas su 5 proc. metinių palūkanų, skaičiuojant nuo išmokėtų sumų iki jų visiško išieškojimo iš skolininko. Prašymų formas ir kitų dokumentų pavydžius galite rasti mano internetinėje svetainėje (www.remigijaus.lt) arba pas mano padėjėją Vytautą Jucių, kuris dirba Šilalėje, Jono Basanavičiaus g. 2, 316 kab., pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais, nuo 9-16 val. Tel. pasiteirauti (8-620) 9-05-68. Remigijus ŽEMAITAITIS LR Seimo narys

Rašyti komentarąPlease note: JavaScript is required to post comments.